03
Inese Volkova

Izglītība

Latvijas Universitāte, tiesību zinātņu doktorantūra (2006 – 2011, bez promocijas darba aizstāvēšanas)

Université Paris X Nanterre, tiesību zinātnes (2008 – 2009)

Biznesa augstskola "Turība", tiesību zinātņu maģistrantūra (2004 – 2006)

Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātņu bakalaurs (1997 – 2002)

Darba pieredze

"Contractus.lv" SIA, partnere, juriste (kopš 2009)

Zv. advokātu birojs “Kabuce, Punka un partneri”, juriste (2001 – 2008)

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, lektore (kopš 2004)

B/O SIA Alberta koledža, lektore (2003 – 2004)

Šķīrējtiesnese (kopš 2006)

Maksātnespējas procesa administratore (kopš 2003)

Valodas

Latviešu, krievu, angļu