03

Konsultēsim un palīdzēsim uzsākt komercdarbību.

Sagatavosim dibināšanas dokumentu projektus sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA), akciju sabiedrībai (AS) vai citam komersantam (personālsabiedrībai – pilnsabiedrībai, komandītsabiedrībai), kā arī ārvalstu kapitālsabiedrības filiālei vai pārstāvniecībai.

Palīdzēsim sagatavot dokumentu projektus, lai nopirktu vai pārdotu kapitāla daļas, uzņēmumus, palielinātu pamatkapitālu, reorganizētu vai likvidētu komersantu.

Lai noorganizētu mērķa sasniegšanu, kas nav saistīts ar peļņas gūšanu, palīdzēsim nodibināt biedrību vai nodibinājumu (arī fondu).