03
Konsultācijas un pārstāvība

Konsultēsim par administratīvo procesu iestādē un tiesā, administratīvā procesa principiem, privātpersonu tiesību un interešu aizsardzību.

Izvērtēsim valsts vai pašvaldības iestādes sastādīto administratīvo aktu un sniegsim atzinumu par iespējām to apstrīdēt vai pārsūdzēt tiesā, kā arī skaidrosim no apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas izrietošas sekas.

Pārstāvēsim Jūsu intereses iestādē vai tiesā.

Konsultēsim par iespējām no valsts vai pašvaldību iestādes prasīt atlīdzinājumu par zaudējumiem, personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas Jums nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību.