03

Konsultēsim jautājumos, kas saistīti ar pārrpbežu tirdzniecību, līgumiem starptautiskajā tirdzniecībā (tajā skaitā starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem), Eiropas līgumtiesību pamatprincipiem, UNIDROIT līgumu principiem, INKOTERMS (starptautiskajiem Tirdzniecības noteikumiem), maksāšanas metodēm, starptautiskajiem jūras un auto pārvadājumiem, gaisa un dzelzceļa pārvadājumiem, kā arī multimodālajiem pārvadājumiem un transporta dokumentiem.

Palīdzēsim strīdos starptautiskajā tirdzniecībā, tiesvedības procesā, kā arī starptautiska šķīrējtiesas un tiesas nolēmuma izpildē.