03
Strīdi tiesā un ārpus tās

Palīdzēsim risināt strīdus ar fiziskām vai juridiskām personām gan ārpus tiesas, gan tiesā. Veicināsim strīdus pušu samierināšanu un izlīgšanu, noslēdzot kompromisa vienošanos.

Sagatavosim nepieciešamos dokumentus visu līmeņu tiesām, tajā skaitā administratīvajai tiesai, šķīrējtiesai, Satversmes tiesai vai Eiropas Cilvēktiesību tiesai, tajā skaitā pieteikumus, prasības pieteikumus, pretprasības, blakus sūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības, kā arī izlīgumus.

Organizēsim un vedīsim Jūsu lietu tiesās, pārstāvēsim un sniegsim juridisko palīdzību.

Sniegsim palīdzību domstarpību par zvērinātu tiesu izpildītāju pienākumu izpildīšanu risināšanā.