03

Konsultēsim jautājumos, kas saistīti ar publisko un privāto partnerību, partnerības iepirkuma procedūru, koncesijas procedūru, partnerības iepirkuma līguma un koncesijas līgumu izpildi.