03

Konsultēsim par jautājumiem, kas saistīti ar patērētāju tiesību un konkurences tiesību principiem, šo tiesību savstarpējo sakaru, tiesību aizskārumu, preču un pakalpojumu kvalitāti un drošumu, kā arī tā kontroli, standartizāciju un sertifikāciju, līgumiem patērētāju tiesībās (distances līgums, līgums, kas noslēgts ārpus komersanta pastāvīgas tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas; patērētāju kreditēšanas līgums; līgums, kas noslēgts par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz noteiktu laiku), pārtikas apriti, negodīgas konkurences aizliegumu, negodīgu komercpraksi, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un juridisko atbildību.

Palīdzēsim risināt strīdus par jautājumiem, kas saistīti ar patērētāju un konkurences tiesībām.