03

Konsultēsim jautājumos, kas saistīti ar personu imigrācijas jautājumiem, darba atļauju, termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās atļauju iegūšanu, kas dod iespēju personai uzturēties visās Šengenas zonas valstīs.