03

Konsultēsim jautājumos, kas saistīti ar publisko iepirkumu, publisko iepirkumu dokumentācijas (konkursu nolikumu) atbilstību normatīvajiem aktiem.

Palīdzēsim risināt strīdus par pasūtītāja faktiskās rīcības un pieņemtajiem lēmumiem publiskā iepirkuma ietvaros, tajā skaitā, jautājuma izskatīšanā Iepirkumu uzraudzības birojā.