03
Šķīrējtiesas process

Konsultēsim par šķīrējtiesas procesa pozitīvajām un negatīvajām iezīmēm. Palīdzēsim sastādīt prasības pieteikumus, paskaidrojumus vai pretprasības.

Sniegsim atzinumu, vai ir pamats izsniegt izpildu rakstu par šķīrējtiesas spriedumu.

Gadījumā, ja šķīrējtiesas spriedums pieņemts nepamatoti, palīdzēsim veikt nepieciešamās darbības, lai to neizpildītu.