03

Konsultēsim par jautājumiem, kas saistīti ar apdrošināšanu un tās nozīmi, apdrošināšanas tirgiem, apdrošināmajiem riskiem, apdrošinātājiem, apdrošināšanas starpniekiem, apdrošināšanas veidiem un līgumiem, pašapdrošināšanu, pārapdrošināšanu un kopapdrošināšanu, apdrošinātāja drošību un apdrošināto interešu aizsardzību, apdrošināšanas valsts uzraudzību.