03

Konsultēsim un palīdzēsim piedzīt parādus.

Sastādīsim dokumentu projektus, lai vienotos par parādu atmaksu (parāda samaksas grafiku, vekseli), lai parādnieka negodprātīgas vai nepienācīgas saistību izpildes gadījumā ātrāk un izdevīgāk varētu iegūt saistību piespiedu izpildes dokumentu (tiesas lēmumu, izpildu rakstu).