03
Komunikācija un reklāma

Konsultēsim par tiesiskajām prasībām, kas izvirzītas plašsaziņas līdzekļiem, žurnālistu un redaktoru darbībai, kā arī reklāmai un reklāmas devējam.

Sniegsim juridisko palīdzību jautājumos par vārda brīvību un atbildību goda un cieņas aizskāruma gadījumā.