03

Konsultēsim par līgumiem jebkādās darbības sfērās.

Palīdzēsim sagatavot vai koriģēt līgumu un vienošanās projektus gan lai slēgtu komercdarījumus (pirkuma, komisijas, ekspedīcijas, glabājuma, līzinga, faktoringa, franšīzes, trasta, cesijas, ķīlas, galvojuma, aizdevuma, maiņas, nomas, uzņēmuma, pārvaldīšanas, sadarbības, pilnvarojuma, sabiedrības, atcēlēj u.c. līgumus, kā arī pārjaunojumus un izlīgumus), gan arī tādus darījumus, kas nav saistīti ar komercdarbību, bet nodrošinās ikdienas nepieciešamības (piemēram, dāvinājuma, patapinājuma, darba, īres, uztura, laulības u.c. līgumus).