03
Nekustamais īpašums

Konsultēsim par nekustamā īpašuma pirkšanu, pārdošanu, maiņu, dāvināšanu, nomu, īri, ieķīlāšanu un ieguldīšanu pamatkapitālā.

Sagatavosim vai koriģēsim dokumentus nekustamā īpašuma atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu un saistību tiesībām.

Konsultēsim par dzīvojamo māju pārvaldīšanu, pārvaldnieka maiņu,  kā arī palīdzēsim sagatavot nepieciešamo dokumentu projektus dzīvojamo māju pārvaldīšanas veikšanai, Eiropas reģiona attīstības fonda (ERAF) finansējuma piesaistei un apguvei daudzdzīvokļu ēku energo efektivitātes paaugstināšanai.