03

Konsultēsim par jebkādām ar būvniecību saistītām tiesību sfērām.

Palīdzēsim sastādīt vai koriģēt dokumentu projektus ar būvniecību saistītu tiesisku attiecību uzsākšanai, grozīšanai vai izbeigšanai.