03
Bērnu tiesības un izglītība

Konsultēsim bērnu tiesību jautājumos, tajā skaitā tādos, kas saistīti ar vienlīdzīgām tiesībām uz vietu bērnudārzā, izglītības procesa organizēšanu, privāto izglītības iestāžu tiesībām saņemt valsts un pašvaldības līdzfinansējumu (mērķdotācijas), kā arī principu „nauda seko bērnam”.