03

Konsultēsim par personu datu aizsardzībai izvirzītajām tiesiskajām prasībām.

Palīdzēsim sagatavot dokumentu projektus personas datu apstrādes un datu aizsardzības speciālista reģistrācijai Datu Valsts Inspekcijā.